Klasa

Klasa III

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie

Wychowawca: Marzena Buczyńska

Plan lekcji


Plan lekcji
Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala Dodatkowe Informacje
08:05 - 08:50 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
09:00 - 09:45 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
09:55 - 10:40 RELIGIA Krystyna Kowalska 302
10:55 - 11:40 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
Plan lekcji
Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala Dodatkowe Informacje
08:05 - 08:50 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
09:00 - 09:45 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
09:55 - 10:40 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
10:55 - 11:40 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 107
11:50 - 12:35 Zajęcia rozwijające kreatywność Marzena Buczyńska 302
12:50 - 13:35 Zespół muzyczny Małgorzata Ziemba 107
Plan lekcji
Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala Dodatkowe Informacje
08:05 - 08:50 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
09:00 - 09:45 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
09:55 - 10:40 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
10:55 - 11:40 JĘZYK ANGIELSKI Katarzyna Sojka 302
11:50 - 12:35 Kółko szachowe Krystyna Joniec 304
11:50 - 12:35 Zajęcia rozwijające kreatywność Marzena Buczyńska 302
12:50 - 13:35 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Sabina Stawarz 203
Plan lekcji
Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala Dodatkowe Informacje
08:05 - 08:50 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
09:00 - 09:45 JĘZYK ANGIELSKI Katarzyna Sojka 302
09:55 - 10:40 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
10:55 - 11:40 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 103
11:50 - 12:35 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
Plan lekcji
Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala Dodatkowe Informacje
08:05 - 08:50 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 103
09:00 - 09:45 RELIGIA Krystyna Kowalska 302
09:55 - 10:40 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
10:50 - 12:35 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
10:55 - 11:40 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Marzena Buczyńska 302
12:50 - 13:35 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Katarzyna Sojka 203