Tutaj powinien być opis

Projekt - "Aktywne Sołectwo"

Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Suminie – bezpiecznie zaparkuj i poczuj woń róż”

Dofinansowany ze srodków Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej pod nazwą: AKTYWNE SOŁECTWO POMORSKIE