Informacja dot. rekrutacji do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej

Dotyczy: Postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania przedszkolnego i szkół   podstawowych Gminy Starogard Gdański:

 

Zgodnie z listem Ministra Edukacji Narodowej nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17.03.2020, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w formie skanów dokumentów. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy zeskanować i przesłać na skrzynkę mailową właściwej placówki oświatowej gminy - pspsumin@wp.pl

Po ustaniu zagrożenia będzie należało uzupełnić dokumentację i dostarczyć oryginał wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej.

 

 

Sumin, 20.03.2020.                                                    Barbara Rozwadowska – dyrektor szkoły