INFORMACJA

Szanowni Rodzice,
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła jest zamknięta.
Zadania szkoły, w tym realizacja podstawy programowej,  są  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalne nauczanie.
Od tego dnia udział ucznia w kształceniu na odległość jest obowiązkowy, a także będzie możliwe ocenianie pracy ucznia.
Szczegółowe zasady udziału ucznia w zajęciach i zasady oceniania zostaną przekazane uczniom i rodzicom za pośrednictwem e dziennika.
Myślę, że wspólnie przejdziemy przez ten trudny okres i zdrowi wrócimy do szkoły.
Liczę na wsparcie i zrozumienie.
Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest zdrowie.
 
Kontakt za pośrednictwem:
poczta elektroniczna: pspsumin@wp.pl
telefon do dyrektora szkoły: 795 434 385
 
Sumin, 2020. 03. 23.                                                                                  Barbara Rozwadowska