Konsultacje - zdalne nauczanie

KONTAKT:

Ustala się sposób kontaktu z dyrektorem szkoły, wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą za pośrednictwem:

1)      e dziennik: https://uonetplus uzytkownik.vulcan.net.pl/gminastarogardgdanski/

2)      poczta elektroniczna szkoły: pspsumin@wp.pl

3)      telefon do dyrektora szkoły: 795 434 385

4)      Platforma Microsoft Teams 365

5)      Poczta służbowa nauczyciela

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Adres poczty służbowej

Termin konsultacji

dodatkowych

Poczta elektroniczna szkoły

pspsumin@wp.pl

X

 

1

 

Barbara Rozwadowska

 

pspsumin.br@gmail.com

Poniedziałek w godz. 9.00 – 10.00

16.00-17.00

 

3

 

Emilia Ciesielska

 

pspsumin.ec@gmail.com

Środa

10.45-11.45

 

4

 

Michalina Hinca

 

pspsumin.mh@gmail.com

Wtorek

8.00-9.00

 

5

 

Krystyna Joniec

 

pspsumin.kj@gmail.com

Poniedziałek    

16.00-17.00

 

6

 

Radosław Kołakowski

 

pspsumin.rk@gmail.com

Poniedziałek

11.40-12.40

 

7

 

Ilona Kołodziejczak

 

pspsumin.ik@gmail.com

Wtorek

9.00-10.00

 

8

 

Krystyna Kowalska

 

pspsumin.kk@gmail.com

Poniedziałek

16.00-17.00

 

9

 

Joanna Meler

 

pspsumin.jm@gmail.com

Środa

15.00-16.00

 

10

 

Bożena Nowak

 

pspsumin.bn@gmail.com

Poniedziałek

16.00-17.00

 

11

 

Justyna Ossowska

 

pspsumin.jo@gmail.com

Piątek

9.00-10.00

 

12

 

Grzegorz Pstrong

 

pspsumin.gp@gmail.com

Wtorek

15:30-16:30

 

13

 

Magda Serocka

 

pspsuminms83@gmail.com

Poniedziałek

13.00-14.00

 

14

 

Katarzyna Sojka

 

pspsumin.sk@gmail.com

Środa

13.00-14.00

 

15

 

Sabina Stawarz

 

pspsumin.ss@gmail.com

Wtorek

9.00-10.00

Tel. 572735316

 

16

 

Patrycja Steinka

 

pspsumin.ps@gmail.com

Czwartek

13:30-14:30

 

17

 

Małgorzata Ziemba

 

pspsumin.mz@gmail.com

Poniedziałek

10.55-11.40

 

18

 

Justyna Zielińska-Myszk

 

pspsumin.jzm@gmail.com

Środa

9.00 – 10.00

 

19

 

Wiktoria Zuchniak

 

pspsuminwz@gmail.com

Środa

10.45-12.45

 

20

 

Marzena Buczyńska

 

pspsumin.mb@gmail.com

Poniedziałek

14.00-15.00

 

21

 

Magdalena Piechowska

 

pspsumin.mp@gmail.com

Piątek

11.00-12.00

 

22

 

Paulina Grzona

 

pspsumin.pg@gmail.com

Czwartek

15.00-16.00

 

23

 

Dorota Szarmach

 

pspsumin.ds@gmail.com

Poniedziałek

16.00-17.00

 Barbara Rozwadowska

Dyrektor Szkoły