Tutaj powinien być opis

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty z wykorzystaniem testów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przeprowadzony będzie w dniach:
1. język polski - 17 marca 2021r. (środa) o g. 9.00;
2. matematyka - 18 marca 2021r. (czwartek) o g. 9.00;
3. język angielski - 19 marca 2021r. (piątek) o g. 9.00.

Zgodnie z wytycznymi MENiS egzamin może być przeprowadzony stacjonarnie w szkole lub zdalnie w domu ucznia.
Rodzic zadecyduje czy dziecko ma przystąpić do próbnego egzaminu w domu, czy w szkole.
Egzamin w szkole będzie zorganizowany dla uczniów, których rodzice podejmą taką decyzję.
Proszę o wstępną informację zwrotną, czy córka/syn przystąpi do próbnego egzaminu w szkole?
Informację proszę przesłać do dnia 26 lutego 2021r. (piątek).
Informacja od Państwa pozwoli na przygotowanie organizacyjne szkoły do przeprowadzenia egzaminu w trybie stacjonarnym w warunkach reżimu sanitarnego.

 

Barbara Rozwadowska

Dyrektor Szkoły