Tutaj powinien być opis

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pisemnej deklaracji  o kontynuacji edukacji przedszkolnej w następnym roku szkolnym

Od 01.03.2021

do 18.03.2021

do godziny 15:00

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 22.03.2021

do 02.04.2021

do godziny 15:00

Od 07.06.2021

do 14.06.2021

do godziny 15:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 06.04.2021

do 29.04.2021

Od 15.06.2021

do 22.06.2021

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 30.04.2021

23.06.2021

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 04.05.2021

do 10.05.2021

do godziny 15:00

Od 24.06.2021

do 29.06.2021

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.05.2021

do godziny 14:00

30.06.2021

do godziny 15:00

 

1. Wymagane dokumenty związane z zapisem dziecka do Punktu Przedszkolnego oraz rekrutacją dostępne są w kancelarii szkoły w godzinach pracy: 7.00 – 15.00, a także na stronie internetowej szkoły: www.pspsumin.pl

2. Dokumenty związane z zapisem dziecka do punktu przedszkolnego oraz rekrutacją należy składać w kancelarii szkoły w godzinach pracy: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

   

Sumin, 2021.02.23.                           Barbara Rozwadowska – dyrektor szkoły