Tutaj powinien być opis

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 01.03.2021

do 31.03.2021

do godziny 15:00

Od 24.05.2021

do 04.06.2021

do godziny 15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 01.04.2021

do 07.04.2021

Od 08.06.2021

do 09.06.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 08.04.2021

11.06.2021

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 09.04.2021

do 23.04.2021

do godziny 15:00

Od 14.06.2021

do 18.06.2021

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2021

do godziny 14:00

21.06.2021

do godziny 15:00

 

  1. Wymagane dokumenty związane z zapisem dziecka do kl. I oraz rekrutacją dostępne są w kancelarii szkoły w godzinach pracy: 7.00 – 15.00, a także na stronie www szkoły: www.pspsumin.pl 
  2. Dokumenty związane z zapisem dziecka do kl. I oraz rekrutacją należy składać w kancelarii szkoły w godzinach pracy: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

 

 Sumin, 2021.02.23.                           Barbara Rozwadowska – dyrektor szkoły